>>>>>>>>> Tekst po polsku poniżej <<<<<<<<<<

 

Collaborate, Krakow! was created to connect all people in Krakow, who want to be socially active in Poland. It started as a project within the framework of the program „Neighbors 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for locally active”, but continued to live as a community.

The Collaborate, Krakow! team believes in people`s power for action no matter of their nationality, race, religion, sexual orientation or age. The common language is English, but we accommodate for all languages. In partnership with Ambasada Krakowian and literally under its roof, the team engages this multiculturally minded community of Krakow.

We serve as a platform to make it possible for everyone to get involved in solving social and environmental issues in Krakow – both on a local and global scale. By promoting a socially active community, we empower Krakowians to engage in challenges and create impact in their daily lives. We act as a bridge between diverse individuals and community stakeholders to build relationships for a common goal: make the world a better place.

Collaborate, Krakow! Community is open for new ideas of actions and events! Some of our regular events include:

  • Community Breakfast – for networking and sharing interesting projects, ideas
  • Workshops for international community)
  • Meetings with interesting speakers (ngo leaders, activists, artists)
  • Movie evenings (documentaries with discussion)
  • Consultation for expats

ACT: www.facebook.com/groups/collaboratekrakow/
FOLLOW: www.facebook.com/collaboratekrakow
CONTACT: collaboratekrakow@gmail.com
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/collaboratekrakow/

 

————————————————————————–

Collaborate, Krakow! powstał w celu łączenia osób aktywnie się udzielających lub chcących się udzielać w Polsce. Grupa rozpoczęła działalność w ramach projektu Sąsiedzi 3.0 Polsko-Ukraińsko-Białoruski program dla aktywnych lokalnie i rozrosła się tworząc społeczność.

Zespół Collaborate, Krakow! wierzy w siłę ludzkiego potencjału niezależnie od narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej oraz wieku. Porozumiewamy się po angielsku, ale jesteśmy otwarci na wszystkie języki. W kooperacji z Ambasadą Krakowian i dosłownie pod jej dachem zespół skupia tą multi kulturową społeczność Krakowa.

Tworzymy platformę która daje możliwość angażowania się w rozwiązywanie społecznych i środowiskowych problemów w Krakowie. Poprzez pracę nad aktywną społecznością zachęcamy Krakowian do angażowania się i wpływania na zmiany w ich codziennym życiu. Działamy jako pomost między zróżnicowanymi jednostkami a interesariuszami w celu budowania więzi dla wspólnego celu: tworzenie lepszego świata.

Społeczność Collaborate, Krakow! jest otwarta na nowe pomysły i wydarzenia! Oto niektóre z naszych cyklicznych wydarzeń:

  • Otwarte Śniadania (Community Breakfast) – w celu poznawania się i dzielenia ciekawymi pomysłami, projektami
  • Warsztaty dla międzynarodowej społeczności
  • Spotkania z ciekawymi mówcami (przedstawicielami organizacji pozarządowych, aktywistami, artystami)
  • Oglądanie filmów (zazwyczaj dokumentalnych połączonych z dyskusją)
  • Konsultacje dla ekspatów

Działaj: www.facebook.com/groups/collaboratekrakow/
Śledź: www.facebook.com/collaboratekrakow
Kontakt: collaboratekrakow@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/collaboratekrakow/

Back to Top