Edukacja dla klimatu

Projekt „Edukacja dla Klimatu”, zrealizowany został przy współpracy z Fundacją WWF oraz w ramach programu „Edukacji Ekologicznej” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach naszego projekt chcieliśmy przede wszystkim stworzyć materiały, za pomocą których każdy uczeń i uczennica będzie w stanie po minimalnym przygotowaniu przeprowadzić w swojej klasie na np. godzinie wychowawczej lekcję omawiającą podstawową wiedzę dot. kryzysu klimatycznego.

Przygotowaliśmy cykl czterech lekcji dla szkoły średniej i dla szkoły podstawowej, w którym omawiamy kolejno:

w pierwszej lekcji – pojęcie klimatu oraz elementy paleoklimatologii;

w drugiej lekcji – fizyczne mechanizmy globalnego ocieplenia oraz naturalne czynniki sterujące ziemskim klimatem;

w trzeciej lekcji – podstawowe negatywne skutki katastrofy klimatycznej;

w czwartej lekcji – rozwiązania pozwalające wyeliminować emisje z największych sektorów gospodarki za nie odpowiedzialnych.

Powyższe materiały dostępne są na stronie https://edukacjadlaklimatu.pl/ , która również powstała na użytek naszego programu. Dodatkowo stworzyliśmy szereg multimediów, w których zawarta jest wiedza wykraczająca poza scenariusze lekcji. Powstał podcast Klimatyzator oraz 12 filmów, z czego 2 promocyjne, 2 wywiady z naukowcem i naukowczynią oraz 8 filmów informacyjnych.

Wszystkie powyżej załączone materiały możecie Państwo również znaleźć na naszej stronie.

To jeszcze nie koniec dobrych wieści! Na podstawie stworzonych przez nas materiałów udało nam się przeszkolić ponad 1,5 tys. młodych ludzi z Małopolskich szkół! Chcemy żeby ta liczba rosła, dlatego zapraszamy Państwa do samodzielnego organizowania podobnych lekcji lub pomocy w ich organizacji młodzieży.

Deklarujemy również, że będziemy rozwijać nasz zasób edukacyjny. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich do informowania nas jakie kwestie Państwa zdaniem powinny jeszcze się w nim znaleźć oraz jakich ekspertów najchętniej zobaczyliby Państwo w naszych wywiadach wideo oraz w podkaście „Klimatyzator”.


Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany: 60 678 zł, kwota dotacji: 41 990 zł
Back to Top